Psikolojik Danışmanlık – Fencebir Eğitim Kurumları
Öngösterim Görseli

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kurumumuzda görev alan psikoloğumuz, rehberlik öğretmenimizin çeşitli ölçme yöntemleriyle öğrenciler üzerinde bir takım araştırmalar yaparak, psikolojik yardıma gereksinimi olduğunu belirlediği veya problemi nedeniyle kendiliğinden başvuran öğrencilerimize yardımcı olur..
Psikolojik sorunu olduğu belirlenen veya kendiliğinden başvuran öğrencimizle aralıklı olarak görüşerek, problemin sebeplerinin araştırılması ve gerekli teknikler kullanılarak problemin çözülmesine yardımcı olunmasını sağlar.
Öğrencilerimizin derslere, konulara ve ulaşılması beklenen hedef davranışlara göre başarı veya başarısızlıklarını tespit eder, tespit sonuçlarını tavsiyelerle birlikte öğrencilerle görüşür.
Öğrencilere uygulanan kişisel testler, tanıma formları aracılığıyla doğru sorular sorarak öğrencimizin kendini tanımasına yardımcı olmasını sağlar. Öğrencilere kendilerine en uygun meslek seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirme yapar. Meslek seçimleriyle ilgili; yetenek, değer yargıları ve kişilik özelliklerini belirleyen ölçme araçlarını uygular (meslek seçme envanteri) ve değerlendirme sonuçlarını öğrenciyle paylaşır.
Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygının, aşırı sınav heyecanın giderilmesi amacıyla, tek tek yapılan yardımların yanı sıra sınıflar da seminer verilerek grup halinde yardımda bulunulur.
Başarısı düşük öğrencilerimizin başarısızlığının sebeplerini araştırarak onlara başarılarını yükselmesinde yardımcı olacak teknikleri uygular. Belirlenen sebeplerin giderilmesi için gerektiğinde veliler ile iletişim kurar.
Öğrencilerimizde motivasyon eksikliği, ders çalışamama, devamsızlık gibi konuların asıl sebebini ortaya çıkarmak ve başarı düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.