Eğitimde Yapay Zeka – Fencebir Eğitim Kurumları
Öngösterim Görseli

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA

Eğitim uzmanları ve psikologlar tarafından hazırlanan profesyonel testlerle kişisel eğitim analizi çıkarılır. Analiz sonuçlarından elde edilen zeka türü, unutma hızı, kişisel beceriler, mesleki eğilimler, başarı seviyesi ve öğrenme karakteri gibi unsurlar tespit edilerek kişiye özel çalışma programı oluşturulur.
Fencebir’nde uygulanan yapay zeka modeli ile; öğrencinin hangi derse nasıl çalışması gerektiği, hedefine ulaşmak için neler yapması gerektiği gibi tüm yönlendirmeler zamana ve diğer değişken değerlere göre eksiksiz bir şekilde yapılır.
Eğitim boyunca elde edilen başarı ve yeteneğe dair veriler ile kişinin mizacına en uygun meslek belirlendikten sonra öğrencinin bu mesleğe uygunluğu çeşitli uygulamalarla test edilir.
Fencebir Yapay Zeka Modeli ile; ülkemizin geleceğinde mihenk taşı olacak öğrencilerimizin başarılı ve yetenekli olduğu alanları keşfedip bu alanlardaki mesleklerine kavuşmalarını amaçlamaktayız.