Rehberlik – Fencebir Eğitim Kurumları
Öngösterim Görseli

Rehberlik

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin sınavlara sağlıklı hazırlanmaları için; sınavla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra sınava nasıl hazırlanmalı, hedef belirleme, plan yapma, konsantrasyon, kendini motive edebilme, sınav kaygısından kurtulma gibi konularda bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapmaktadır.
Öğrencilerimizin mevcut bilgi seviyelerini ölçüp öğretime bu seviye göz önünde bulundurularak başlaması amacı ile eğitim sezonu başında hazır bulunuşluk sınavı yapılır. Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin bilgi düzeylerini analiz eder. Bu analiz sonucunda ortak algı düzeyine dikkat edilerek homojen gruplar oluşturulur. Bu gruplar da öğretmen raporları ve yapılan deneme sonuçları incelenerek gerekli değişiklikler yapılabilmektedir. Her deneme sonucu grup değişimi yapılmamaktadır.
Öğretmenlerimizin her ay düzenli yazdıkları öğrenci değerlendirme formlarıyla, öğrencilerimizin aylık performansları değerlendirilip; ders içindeki durumları, ödevlendirmelerini tamamlayıp tamamlamadıkları ve öğrencilerimizin derslerde eksik kaldıkları konuları belirlenir. Bu eksiklikleri gidermek amacıyla rehberlik servisimiz gerekli çalışmaları düzenler. Grup çalışmalarının yanında bireysel çalışmalarda yapılır.
Rehber öğretmenimiz öğrencilerimizin verimli bir ders çalışma yöntemi edinmelerini sağlamak ve ders çalışma alışkanlığını kazanmaları için ders çalışma planlarının yapılmasına yardımcı olur. Deneme, tarama ve ödevler sonucu fark edilen eksiklikler giderilerek öğretimin nitelikli olması sağlanır. Ödevlerle öğrencilerimizin eksik konuları tespit edilir. Bu eksikler tamamlanır. Farklı ödevler verilerek konunun öğrenme düzeyi tekrar ölçülür. Öğrenme tamamlandıktan sonra yeni konuya geçilir. Bu çalışmalar bütün branşlarda uygulanır. 2. aydan itibaren turlama taktiğiyle öğrencilerimizin gördüğü konulardan ödev verilerek konuyu unutmamaları sağlanır.
Öğrencilerimizin dershanedeki öğrenim süresince katıldıkları tüm sınav sonuçlarının sayısal ve sözel olarak ÖSYM değerlendirme sistemine göre değerlendirilip ortalama puanlarının hesaplanması, bir cetvel haline getirilerek, tercih sırasında öğrencimizin durumu ve tercihleri arasında uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.
Öğrencilerimizin devamlarını sağlamak için devam devamsızlık takibinin yapılmasını sağlar, devamsızlık yapan öğrencilerin velilerini bilgilendirir.